Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandprøver herunder:

12.06.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

07.06.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

17.08.2021 - Gruppe A + B parametre

07.06.2021 - Gruppe B parametre

22.06.2020 - Gruppe B parametre

 

Hvis du ønsker at se ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.