Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 7. maj 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Referat er under udarbejdelse.

 

Ordinære generalforsamling
Tirsdag den 13. marts 2018

Fremmødt var 5 personer og bestyrelsen. Jørgen Mose Pedersen blev valgt som dirigent.

Beretning:
Der har været en Nettoomsætning (inden medregning af Over/underdækning) 798.575 kr. i 2017 (793.823 kr. i 2016) og der har været en Overdækning (overskud) 150.995 kr. (53.496 kr. i 2016).

Der har i løbet af 2017 ikke været de store ledningsbrud vores 61 km. rørledninger.

I Årets løb er skift af overliggere i lagerrum & filterrum + montering af port i lagerrum blevet færdiggjort.

lnde i huset har vi fået en ny Frisør i vores lejemål, nu med egen måler. Billiardklubben har fået fastprisaftale vedr. strøm & Varme.

Vi mangler at få udskiftet et par enkelte måler brønde, det forventes færdiggjort i år.

Regnskab: (Se regnskab)

Budget: (se Budget)

Takstblad for kommende år (se Takstblad)

Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen:
Medlemmer : Ove Toft (genvalg) , Jørgen Mose Pedersen (Genvalg)

Suppleanter : 1. Suppleant Preben Jespersen , 2. Suppleant Jens Erik Borup Jakobsen

Valg til bilagskontrollanter og supp. : Bilagskontrollanter blev : Peder Østergaard (genvalg) & Jens Erik Borup
Suppleant : Preben Jespersen

Der var ingen punkter under eventuelt

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følgende :

Ove Toft (Formand)

Birger Sivkjær (NæstFormand)

Jørgen Mose Pedersen (Kasserer)

Carsten Graversen (Sekretær)

Ole Laugesen (Menigt medlem)

Du kan læse det fulde referat her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30

Der var 5 fremmødte + bestyrelsen.

Jørgen Mose Pedersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning: der har været en Nettoomsætning (inden medregning af Over/underdækning) på 793.823 kr. i 2016 (764.524kr. i 2015) og der har været en Overdækning (overskud) på 53.496,00 kr. (151.240,00 kr. i 2015), der er udpumpet 151.000m3 ud (151.000 m3 i 2015) , ud af de udpumpede 151.000 m3 er der udfaktureret 144.524 m3 hvilket der giver et vandspild på kun ca.4,2%

Der er i løbet af året kommet 1 ny forbruger til.

Der er i løbet af 2016 er der udført en del ledningsarbejde i forbindelse med udskiftning af de sidste vandmålere / Målerbrønde , vi mangler nu kun at få skiftet 2 målerbrønde så er alle vandmålere udskiftet til den fjernaflæste model

I Filterrummet er Skyllevandspumpen udskiftet , og i Lagerbygningen er der kommet ny aluport i , Udskiftning af overliggere i Filterum + Lagerbygning er påbegyndt  

Budget og regnskab blev godkendt. 

Takstblad for kommende år blev gennemgået.

Valg til bestyrelsen blev:
Medlemmer : Ole Laugesen (genvalg) , Birger Sivkjær (Genvalg) , Carsten Graversen (Genvalg)

Suppleanter : 1. Suppleant Preben Jespersen , 2. Suppleant Jens Erik Borup Jakobsen

Valg til bilagskontrollanter og supp. :
Bilagskontrollanter blev : Peder Østergaard(genvalg) & Preben Laugesen(genvalg)

Suppleant : Henry Pedersen

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følgende :
Ove Toft (Formand)
Birger Sivkjær (NæstFormand)
Jørgen Mose Pedersen (Kasserer)
Carsten Graversen (Sekretær)
Ole Laugesen (Menigt medlem)

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Du kan læse det fulde referat her.