Måleraflæsning

Vi bruger fjernaflæsning.

Du får ikke noget aflæsningskort hos os, derimod aflæser vi din vandmåler den 31. december, hvert år.

Derfor opfordrer vi dig til at aflæse din vandmåler den 31. december, så du kan kontrollere aflæsningen.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning, så er du velkommen til at kontakte vandværket her.