Driftstatus

Driftforstyrrelser

-

Lukket for vandet kortvarigt i hele forsyningsområdet på grund af udskiftning af styretavle til udpumpningspumper.

Arbejdet er en del af renoveringsprojektet på vandværket.

Onsdag den 15. juni 2022 

Vi beklager de gener dette medfører.

Venlig hilsen
Bækmarksbro Vandværk