Vores verden

Er et vandværk ikke bare en stor samling rør, filtre og skruer? Både ja og nej.

Vandværker som Bækmarksbro Vandværk er både komplicerede og såre enkle, i den måde de fungerer på.

Selvom en rundvisning på vandværket, ved første øjekast kan tage pusten fra de fleste uden kendskab til branchen, så er der en mening med hver eneste rørbøjning, kontrolpost og pumpe.

 

Følg med os ind på vandværket og få et indblik i vores verden af vand:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra tre råvandsboringer ude i indvindingsområdet.

 • Indvindingsområdet er et afgrænset areal hvor vi indvinder vandet fra. Når man indvinder vand, så henter man det op fra grundvandet. 

 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede sandfiltrene i vores store tanke. 

 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 4 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • Vi har mange landmænd i vores forsyningsområde og dermed også mange følsomme forbrugere, dyrene skal jo have vand.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt fordi vi har et lukket system. Fordi vi ikke kan se om vandet er klart tager vi en masse prøver som viser os om vandets kvalitet er i orden før vi sender vandet ud til dig.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på lossepladsen.


På Bækmarksbro Vandværk går vi meget op i, at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden.

Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver, og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.